Najlepszy System ERP

Sprawdź jaki system klasy ERP jest najlepszy w Polsce

    

Najlepsze systemy klasy ERP - Podsumowanie na podstawie rankingu

Ranking - najlepszy system klasy ERP

Najlepszy System ERP w Polsce - jaki?

Polski rynek udostępnia przedsiębiorcom liczne rozwiązania wspierających biznes. Biorąc pod uwagę, jak wielki wpływ może mieć takie narzędzie na dalszy rozwój firmy, warto zastanowić się, jaki jest najlepszy system ERP. Dobrze jest przy tym pamiętać, że nie zawsze narzędzie, które sprawdziło się w jednej firmie, będzie odpowiednie dla innej. Zwłaszcza jeśli działają one w różnych branżach. Na uwadze należy również mieć to, że dobry ERP zostanie dopasowany do zgłaszanych potrzeb. Najlepsze rozwiązania tego typu są na tyle elastyczne, że każdy z użytkowników otrzymuje maksymalnie zindywidualizowane oprogramowanie.

Czym jest system ERP?

System ERP to zaawansowane narzędzie, w którym zintegrowane są różnego rodzaju programy niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Posiada on zatem moduły umożliwiające księgowanie, zarządzanie magazynem, czy też kadrami. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, ERP będzie wyposażony w inne funkcjonalności, które mają usprawnić pracę konkretnej organizacji. Wszystko przechowywane jest w jednej bazie. Dzięki temu informacje mogą być z łatwością zaczytywane oraz przetwarzane w innych działach. ERP służy do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie, które prezentuje dane z różnych obszarów działalności firmy. W większości przypadków pozwala na wdrożenie wybranych modułów, które są potrzebne i używane w konkretnej organizacji. Jedna baza gwarantuje spójny obieg dokumentów oraz szybkie raportowanie. Najlepsze systemy ERP mają za zadanie usprawnić i zautomatyzować codzienną pracę. Umożliwia to optymalizację czasu pracy oraz ponoszonych w firmie kosztów. Celem tego narzędzia jest zwiększenie efektywności działalności oraz maksymalna szybkość wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Świetnie sprawdza się zarówno w małych firmach, jak i dużych o rozproszonej strukturze. Wszystko zależy od elastyczności oprogramowania.

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

Do systemu ERP przekonują przedsiębiorców przede wszystkim realne oszczędności oraz usprawnienie działalności firmy. Duża automatyzacja poszczególnych procesów pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na powtarzalne czynności. Wszystko to przełoży się na niższe koszty pracy oraz jej lepszy stopień organizacji. Najlepszy system ERP umożliwi sprawne przeprowadzanie różnego rodzaju analiz marketingowych i finansowych. Jednolita baza danych wraz informacjami o wprowadzanych zmianach daje pełną kontrolę nad firmą oraz ogranicza ryzyko podjęcia błędnych decyzji finansowych. Co więcej dobrze dopasowane rozwiązanie klasy ERP będzie rozwijać się wraz z firmą.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP

Konkretne korzyści z wdrożenia systemu ERP w dużej mierze uzależnione jest od specyfiki firmy. Inne rozwiązania zostaną zaproponowane firmie produkcyjnej, a inne usługowej. Niższe koszty dystrybucji, czy też optymalizacja terminów dostaw nie we wszystkich przedsiębiorstwach będzie priorytetem. Są jednak uniwersalne korzyści, które powinny odczuć firmy wdrażające najlepsze systemy ERP. Główną zaletą ERP jest jego modułowa budowa. Umożliwia ona elastyczne dopasowanie oprogramowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wszystkie dane gromadzone są w jednej bazie, a przyjazny interfejs pozwala na płynne przejścia pomiędzy różnymi funkcjonalnościami. Najlepszy system ERP będzie wykrywał powtarzalne procesy i wykonywał je automatycznie. Poszczególne dokumenty wystarczy raz wprowadzić do ERP, aby można było pobrać je także do innych modułów. W sposób znaczący odciąża to pracowników. Zmniejsza także ilość możliwych błędów, które są nieuniknione przy pracy „ręcznej”. Elektroniczna, spójna baza dokumentów to także szybka wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy. Dzięki temu sprawniej można podejmować decyzje w oparciu o aktualne i jednolite dane. Elektroniczna dokumentacja to także realna oszczędność na wydrukach oraz dbałość o środowisko naturalne. Jednak nadrzędną korzyścią z wdrożenia systemu ERP jest znaczne ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania biznesowego. To narzędzie w prosty i przejrzysty sposób generuje raporty, które pozwalają na wielowymiarową analizę kondycji firmy oraz zachodzących w niej procesów.

Najlepszy system ERP w Polsce

Choć nie jest to jego głównym zadaniem najlepszy system ERP powinien mieć przyjazny i intuicyjny interfejs. Bardzo ważna jest także pomoc techniczna oraz serwisowa. Przy wyborze systemu ERP dla swojej firmy warto również zwrócić uwagę na doświadczenie firmy wdrożeniowej, która nam to rozwiązanie oferuje. Wbrew pozorom bardzo dużo zależy od biegłości i wiedzy wdrożeniowca. To właśnie jego zadaniem jest dostosowanie funkcjonalności ERP do potrzeb przedsiębiorstwa oraz poszczególnych użytkowników. Zgodnie z rankingiem zamieszczonym na stronie systemyerpwpolsce.pl najlepsze systemy ERP mają szeroki wachlarz funkcjonalności i pozwalają na dużą elastyczność. Ważne by wybrane narzędzie było w stanie rozwijać się wraz z biznesem oraz dopasowywać się do zmieniających potrzeb firmy. Takie rozwiązanie z pewnością gwarantuje Teta ERP, faworyt przywołanego zestawienia.
20

Systemów

10

Czynników branych pod uwagę

10

Zestawienie TOP10

100

Polecenia

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Wyślij do nas formularz kontaktowy!